Terrassen

Det er en kjensgjerning at vi liker oss utendørs, og terrassen har blitt vår stue nummer to… i alle fall på den lyseste delen av året. Vi griller og lager mat, nyter sola med noe godt i glasset, mens barna springer barbent omkring med latter og smil om munnen. Vi som bor i Norge vet også at vår og sommer kan være trekkfull og fuktig, og det er viktig og utforme terrassen slik at den blir både praktisk, lun og innbydende.